Muunnokset

Ei-standardit

Reverse siamese (rev)

"Vartalo keskiverto kermakahvi valkoisilla pointeilla, antaen vaikutelman siamesesta, mutta käänteisenä. Varjostus toivottava, muttei vaadittu. Silmät mustat."

Kasvatustietoa kuvien alapuolella.


Hyvät, selkeät pointit.

Lks reverse siamese Mephala's Dagur
Kasv, om. & kuva: Marjo-Elisa Vaaraniemi

(Klikkaa kuva isommaksi.)

Reverse Siamese

Selkeät pointit.

Lks reverse siamese
Kasv, om. & kuva: Kaisu Airaksinen

Yleistä

Teksti: Anniina Tuura

Reverse siamese muistuttaa väriltään tummaa beigeä, jolla on pointit ja varjostukset kuten siamesella, mutta valkoiset. Silmät mustat. Väri antaa vaikutelman nimensä mukaan käänteisestä siamesesta.

Reverse siamesen genetiikasta ei ole varmuutta. Jotkut uskovat värin aiheutuvan omasta c-lokuksen alleelistaan crs, joka heterotsygoottina käyttäytyisi kuten äärimmäinen diluutio ce, mutta homotsygoottina aiheuttaisi reverse siamese -värityksen. Toisaalta useilla tummilla beigeillä (tai paremminkin coffee-värisillä) on taipumuksena olla ääreisosiltaan vaaleampia. Näin ollen on aivan mahdollista, että kyseessä ovat muuntelijageenit, jotka sopivasti kasautuessaan saavat beigen kehittymään reverse siameseksi. Näistä ääreisosiltaan vaaleammista tummista beigeistä olisi siis valikoivalla jalostuksella mahdollista kehittää reverse siamese.

Itselläni syntyi tunnistettava reverse siamese poikueeseen, jossa vanhempina olivat black eyed bone ja colorpoint beige. Syntyneistä poikasista kolme oli colorpoint beigejä, neljä beigejä. Nämä beiget olivat kaikki saman näköisiä väriltään aina n. 3 kk ikään asti, jolloin kaksi niistä tummui karvanvaihdon yhteydessä huomattavasti. Molemmat myös kehittivät vaaleammat ääreisosat, toinen selkeämmät kuin toinen. Tämä on ilmeisesti värin kehitykselle tyypillistä - väri tulee esiin vasta aikuiskarvan vaihdon yhteydessä.