Muunnokset

Rodut

Yleistä roduista

Näyttelyssä arvosteltavat rodut ovat: lyhytkarvainen (lk), pitkäkarvainen (pk), satiini (*s), astrex (*a), abessinialainen (ab), fuzzy (fz) ja näiden yhdistelmät, poislukien kiharakarvaiset abessinialaiset (astrex ja/tai fuzzy abessinialainen) ja astrex fuzzy; sekä karvaton (nu).

Omat määritelmänsä on kirjoitettu ainoastaan turkin perustyypeille. Erilaisten "yhdistelmäturkkimuunnosten" rotumääritelmä muodostuu näiden perustyyppien standardit yhdistämällä, esim. lksa = lk + satiini + astrex.

Kaikkien värien ja kuvioiden rotumääritelmät on kirjoitettu lyhytkarvaiselle hiirelle. Kaikki karvanlaatuun vaikuttavat tekijät (satiinius, pitkäkarvaisuus, kiharuus), vaikuttavat turkin lisäksi myös väri- ja kuviomuunnosten ulkonäköön, toisiin enemmän ja toisiin vähemmän. Näitä vaikutuksia käsitellään kunkin rodun omalla sivulla hiukan tarkemmin. Hiirten värien ja kuvioiden tulisi muistuttaa rotumääritelmää mahdollisimman paljon, oli turkkimuunnos mikä hyvänsä. Turkin vaikutus otetaan kuitenkin arvostellessa huomioon. Kaikki värit ja kuviot tunnustetaan kaikissa turkkimuunnoksissa.

Rodut on jaettu näyttelyissä kolmeen luokkaan: lyhytkarvainen, lyhytkarvainen satiini ja muut. Viimeksi mainittuun kuuluvat kiharakarvaiset, pitkäkarvaiset, abessinialaiset (sekä näiden satiiniversiot)┬ája karvattomat.

Muut maat?

Kaikkia olemassa olevia turkkimuunnoksia ei löydy Suomesta. Esimerkiksi kiharakarvaisuutta aiheuttavia geenejä on useampia, mutta meiltä löytyy vain rex (Re) ja caracul (Ca). Poikkeuksena tästä on silloin tällöin ilmaantuva resessiivinen "väliaikaiskihara" wooly (wly), joka kihartuu n. 4 viikon iässä, mutta on aikuisena suorakarvainen. Meillä ei todennäköisesti ole myöskään angorageenin pidempää mutaatiota (goY).

Eri maiden hiiriyhdistysten ja yksittäisten hiirikasvattajien käyttämä terminologia vaihtelee. Siinä missä esimerkiksi Ruotsin hiiriyhdistys (Svenska Musklubben) kutsuu meidän pitkäkarvaista astrexiamme texeliksi, hollantilaisten harrastajien termistössä texel on frizzie (resessiivinen kiharakarvageeni, fr) + pitkäkarvaisuus.