Genetiikkaa

A-lokus

6. Laikullinen / täplikäs Agouti, am

Laikullinen (mottled) agouti am on peräisin Oak Ridgen laboratorion säteilytyskokeista. Ei ola täysin varmaa, onko se hiirikasvattajien käytössä ja jos on, missä. A-lokuksessa am on alempana kuin at ja ylempänä kuin a.

Kuten elinkelpoinen keltainen Avy, laikullinen agouti tuottaa ilmiasultaan hyvin vaihtelevia hiiriä, syvän mustista täysin tanittomista hiiristä (joita ei erota äärimmäinen ei-agouti ae/ae -hiiristä) eriasteisten keltainen/punainen & musta -brindlausten kautta pseudoagouteihin l. täysin agoutinkaltaisiin hiiriin. Saman lokuksen kahden muun brindlaavan geenin tavoin am:n kohdalla poikueen ilmiasu riippuu enemmän emon a-lokuksen genotyypistä kuin isän. Sekä homotsygooteilla että am/a heterotsygooteilla esiintyy väritysvaihtelua.

A-lokuksen brindlausgeenit ovat hyvin mielenkiintoisia. Avy ja am voivat yhteensä tuottaa koko a-lokuksen mahdolliset fenotyypit, pseudoagoutin toimiessa "yhteisenä nimittäjänä". Avy tuottaa värit täysin punaisesta brindlauksen kautta pseudoagoutiin, am puolestaan pseudoagoutista brindlaten äärimmäiseen mustaan. Koska molemmat geenit voivat tuottaa pseudoagoutia, jalostuskokeet ovat tarpeen selvitettäessä onko pseudoagouti hiiri Avy vai am. Pakkaa sekoittaa vielä se, että Ahvy saa aikaan koko näiden kahden muun geenin värikirjon ihan yksinään!

6.1. Homotsygootit muodot

Kuten jo mainitsin, am/am -hiirten genotyyppi voi vaihdella suuresti. Kasvattajalle am voi olla hyödyllinen kasvatettaessa brindle & black-linjaa, sekä näiden diluutioita.

6.2. Heterostygootit muodot

Kun am on heterotsygoottinen minkä tahansa ylempänä olevan a-lokuksen geenin kanssa, sen vaikutus ei näy. Näin ollen ainoat käytännössä hyödylliset heterotsygoottiset muodot ovat am/a ja am/ae. Näiden fenotyyppi on kuitenkin sama kuin homotsygoottisella muodolla.