Genetiikkaa

P-lokus

P-lokuksen alleelit määrittävät hiirten silmien väriä akselilla musta - punainen. Lokuksen toinen nimi onkin punasilmäisyyden lokus. Hiirten silmien värin lisäksi lokus vaikuttaa turkin väriin, vaikutuksen vaihdellessa eri pigmenteillä. Vaikutus mustaan, ruskeaan ja siniseen pigmenttiin on vahva. Keltaiseen (punaiseen) se kuitenkin vaikuttaa samalla tavalla kuin ruskea lokus b, eli vaikutus on vähäinen. Tämän lokuksen alleeleista käsitellään kahta: P eli täysi väri ja p eli punasilmäinen (vaaleanpunasilmäinen) diluutio.

1. Täysi väri P

Täyden värin geeni P dominoi p:tä, eikä ole väliä onko hiirellä P/P vai P/p. Kaikilla mustasilmäisillä hiirimuunnoksilla on tämä geeni. On syytä muistaa, että c-lokuksen vaaleanpunasilmäisillä väreillä (c/c - albiino, ch/c - himalayan) silmien väri ei johdu p:stä. Itse asiassa näillä hiirillä on usein P/*.

2. Punasilmäinen diluutio p

"Pikku-p" on ainoa hiirikasvattajien yleisessä käytössä oleva P-lokuksen alleeli P:n lisäksi. Alleeli vaikuttaa hiirten silmien väriin, silmien vaalentuessa mustista lähes yhtä vaaleiksi albiinolla. Geenin vaikutus mustaan, ruskeaan ja siniseen pigmenttiin on vahva, punaiseen heikko. Punasilmäisen diluution yleisvaikutus on suhteellisen lämmin vaalea väri. Musta pigmentti vaalenee lämpimähkön kyyhkynharmaaseen, ruskea pigmentti vaaleaan lämpimään champagneen ja sininen pigmentti viileämmän sävyiseksi silveriksi.

2.1. p ja Ay

Noddyn Mera

"Dove sable", Ay/at B/* C/* D/* p/p
Kuva: Arttu Väisälä

Kuten yllä on jo mainittu, punasilmäisellä diluutiolla ei ole niin vahvaa vaikutusta punaiseen pigmenttiin, kuin muihin pigmenttiväreihin. Näin ollen redin punasilmäinen muunnos, Ay/* … p/p, fawn, on väriltään varsin samankaltainen kuin red. Eri lähteiden mielipiteet p:n vaikutuksesta punaiseen pigmenttiin vaihtelevat kuitenkin jonkin verran. Siinä missä joidenkin mukaan fawnin värin on lähes identtinen redin kanssa, toiset ovat sitä mieltä että värin nimenä kuuluisi itse asiassa olla orange (sillä väri muistuttaa orange-nimistä kanien väriä). Erään lähteen mukaan värissä käytännössä tapahtuva kirkastuminen ja vaaleneminen ei johdu niinkään p:n vaikutuksesta punaiseen pigmenttiin, vaan "taustavärien" vaalenemisesta. Taustaväreillä tässä tarkoitetaan redeistä löytyvää "ylimääräistä pigmenttiä", joka mm. aiheuttaa nokisuutta. Oli miten oli, fawn on väriltään rediä vaaleampi ja "heleämpi", eikä rotumääritelmäkään todellakaan vaadi fawnilta samaa värin syvyyttä kuin rediltä.

Ay/at … p/p U on puolestaan punasilmäinen versio sablesta. Muunnoksella ei ole vakiintunutta nimeä, mutta "työnimenä" on käytetty nimityksiä "punasilmäinen sable" sekä "dove sable". Näistä jälkimmäinen on muihin sablemuunnoksiin sopivampi ja johdonmukaisempi. Muunnos on väriltään kaunis ja hento. Sablen tumman seepia selkäväri on dilutoitunut tummahkoksi doveksi ja häivenee vähitellen kyljillä fawniin vatsaan.

Rapunzel's West Wind

Argente, A/* B/* C/* D/* p/p
Kuva: Arttu Väisälä

2.2. p ja A

Punasilmäiset agoutihiiret (agoutiryhmän värien punasilmäiset muunnokset) säilyttävät agoutiryhmälle tunnusomaisen värien kerrostumisen, mutta eri kerrosten värit vaalentuvat sen mukaan, miten p vaikuttaa kuhunkin pigmenttiin.

A/* B/* D/* p/p, punasilmäinen agouti, tunnetaan rotumäärtelmissä nimellä argente (joissain yhdysvaltalaisissa ja australialaisissa yhdistyksissä värin nimenä on "english gold"). Yleisilme on kellertävän vaalea fawn, jolla on hopeisen sininen pohjakarva. Väri koostuu kellertävän "säämiskänväriseksi" vaalentuneesta agoutin kullanruskeasta kerroksesta, vaaleahkon sinertävän harmaaksi (rotumääritelmän vaatimusten mukaan mitä sinertävämpi, sen parempi) vaalentuneesta agoutin mustasta (mustanruskeasta) pohjakarvasta, sekä kokonaisuudelle säkenöivyyttä antavasta tikkauksesta, jossa agoutin mustat peitinkarvat ovat vaalentuneet hopeisiksi.

Rapunzel's Ruby Starling

A/* bc/* C/* D/* p/p
Kuva: Arttu Väisälä

A/* bc/* D/* p/p, punasilmäinen cinnamon, ei löydy hiiristandardien virallisten muunnosten joukosta. Tämän muunnoksen pohjaväri on vaaleansuklaasta champagneen, päälivärin muistuttaessa argentea. Muunnos on sinänsä kaunis ja pohja- sekä päälivärien yhteensopivuuden vuoksi, mutta se ei eroa ensisilmäyksellä tarpeeksi argentesta saadakseen missään tuntemassani rotumääritelmässä oman nimensä tai standardinsa. Mahdollisesta nimestäkin vallitsee epäselvyys. Rottavärien nimityksiä (jotka nekin vaihtelevat) hyväksikäyttämällä muunnoksen voisi nimetä vaikkapa amberiksi, jos sille halutaan antaa oma nimensä. Hollantilaisesta lähteestä löytyi nimenomaan tämän genotyypin nimeksi argenten yhteydessä mainittu english gold.

Fire

A/* B/* C/* d/d p/p
Kuva: Saana Annala

A/* B/* d/d p/p on blue agoutin punasilmäisen muunnoksen genotyyppi. Tuloksena olisi seuraavan kaltainen väritys: vaalean hopeinen pohjakarva ja keskiverto keltainen karvan kärki, hopeisella tikkauksella. Muunnos ei ole standardoitu eikä sille löydy kuvauksia, joten tässä on kyseessä päätelmät, jotka perustuvat p:n vaikutuksiin blue agoutilla oleviin pigmentteihin. Mikäli jollekulle kasvattajalle syntyy tämän genotyypin omaavia hiiriä ja ne halutaan nimetä, mahdollisena nimenä voisi ajatella käytettävän esim. "dove agouti" tai selvemmin: "argente ut (d/d)".

A/* bc/* d/d p/p tuottaa punasilmäisen muunnoksen blue cinnamonista. Punasilmäinen lilac (muuten sama, mutta a/a) on englantilainen näyttelychampagne ja väriltään vaaleampi kuin geneettisesti "oikea" champagne. Punasilmäinen blue cinnamon (tai toisin päin ilmaistessa punasilmäinen lilac agouti) olisi väriltään varsin samankaltainen kuin punasilmäinen ylempi muunnos, mutta pehmeämpi.

2.3. p ja at

Rapunzel's Living Daylights

Dove tan, at/at B/* C/* D/* p/p
Kuva: Arttu Väisälä

Tan-muunnosten punasilmäiset diluutiot ovat väreiltään varsin kauniita, selkävärin vaalentuessa vahvasti punasilmäisen diluution vuoksi ja vatsavärin pysyessä lähes samana kuin mustasilmäisillä.

at/* B/* p/p on dove tan, geneettisesti punasilmäinen black tan. Black tanin selkäväri vaalentuu kyyhkynharmaaksi eli doveksi, vatsavärin säilyessä varsin vahvana. Tällä muunnoksella on punasilmäisten tan-muunnosten vahvin vatsaväri, johtuen siitä että se on tummavatsaisimman mustasilmäisen tan-muunnoksen punasilmäinen versio. Sekä dove selkäväri että tan vatsa ovat riippuvaisia muuntelijoiden vaikutuksista, joten kasvattajan tehtävänä on saada samaan hiireen muuntelijat, jotka saavat selkävärin muistuttamaan mahdollisimman paljon yksiväriseltä dovelta vaadittua väriä, että pitävät silti vatsavärin syvänä.

at/* bc/* p/p on champagne tan, geneettisesti punasilmäinen chocolate tan. Champagne tan on vatsaväriltään toiseksi vahvin punasilmäinen tan-muunnos. Joskus jopa vahvempi kuin dove tan, sillä punasilmäisen sekä ruskean diluution yhdistelmä poistaa tan-vatsasta mustasilmäisillä muunnoksilla häiritsevää, "läpi paistavaa" pigmenttiä.

Hyde Park

Silver, a/a B/* C/* d/d p/p
Kuva: Anniina Tuura

at/* B/* d/d p/p on silver tan, vaalein tan-muunnos. Tällä muunnoksella yhdistyy sinisen diluution sekä punasilmäisen diluution vaikutukset. Sininen diluutio vaikuttaa vahvasti punaiseen pigmenttiin, joten muunnoksen vatsaväri on varsin vaalea. Näyttelyissä näkee joskus suhteellisen tumman tanin omaavia silver taneja, jotka kuitenkin ovat geneettisesti vaaleita dove taneja tai punasilmäisiä leaden taneja.

2.4. p ja a

p vaalentaa blackin doveksi, chocolaten champagneksi, bluen silveriksi ja lilacin vaaleaksi champagneksi. Vaikutus rediin on suhteellisesti vähäisempi.