VV-, VPET- ja Ch-pisteet

Mistä champion-pisteitä saa ja kuinka paljon eli Champion-säännöt

Rekisteröity eläin voi saavuttaa champion-titteleitä seuraavin pistemäärin:

  • Champion-arvo (Ch): viisi (5) champion-pistettä.
  • Double Champion -arvo (DCh): Ch-arvoon / Ch-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna kymmenen (10) champion-pistettä.
  • Grand Champion -arvo (GrCh): DCh-arvo / DCh-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna viisitoista (15) champion-pistettä.
  • Supreme Champion -arvo (SupCh): GrCh-arvo / GrCh-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna kaksikymmentä (20) champion-pistettä.

Omistajan tulee anoa kutakin champion-arvoa. Champion-pisteiden vastaanotto ei ole sidottu jo saatujen pisteiden tai tittelien määrään.

Muiden maiden championiksi eläin voi valmistua, kun sillä on kotimaasta champion-arvo ja ulkomailta näyttelyn järjestävän yhdistyksen näyttelysääntöjen mukainen championin arvoon johtava palkinto, esimerkiksi sertifikaatti.

Champion-pisteitä saavutetaan seuraavasti:

  • Luokkavoitto (LKV) - 1 p.
  • Väriryhmän paras (VRP) - 2 p.
  • ROP-sijoitus (ROP1-5) - 3 p.
  • Best in show (BIS) - 4 p.

Lisäksi tuomarin voi myöntää yhden champion-pisteen 1. laatupalkinnon saaneille hiirille, jotka eivät ole saaneet VRP tai ROP-palkintoa. Mikäli champion-pisteen saanut hiiri on saanut myös LKV-sijoituksen, sen kokonais-championpistemäärä on 2p.

Yhdessä näyttelyssä saavutettujen sijoitusten pisteet eivät kumuloidu (esim. ROP2:n voittanut hiiri saa 3 pistettä, ei 1 + 2 + 3 = 6), vaan pisteet määräytyvät korkeimman saavutetun voiton mukaan. Hiiri ei voi valmistua championiksi vain luokkavoitoista saaduilla pistellä.

Voitetut champion-pisteet merkitään hiiren nimen perään sulkeissa olevalla numerolla. Numerointi alkaa alusta, kun hiirelle myönnetään champion-arvo. Champion-arvosta yli jääneet pisteet kuitenkin merkitään.

Rekisteröidylle hiirelle voidaan myöntää champion-arvo jo siinä näyttelyssä, jossa se saa viimeiset tarvittavat pisteensä, mikäli hiiren omistaja täyttää ja palauttaa arvonanomuskaavakkeen näyttelypaikalla. Rekisteröimätön hiiri tulee ensin rekisteröidä, jonka jälkeen champion-arvoa anotaan yhdistyksen nimeämältä arvonanomusten käsittelijältä siihen tarkoitetulla kaavakkeella. Uudet titteleiden haltijat julkaistaan yhdistyksen lehdessä.

Champion-anomusten käsittelijä: ks. yhdistyksen yhteystiedot.