Ohjeet

Näin täytät ilmoittautumiskaavakkeen

Ilmoittautumiskäytännöt eroavat eri yhdistysten näyttelyissä. Muistathan aina tarkistaa näyttelykalenterista, mikä yhdistys on näyttelyn järjestäjä ja toimia sen mukaan! Ohjeet muiden Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton alaisten yhdistysten järjestämien näyttelyiden ilmoittautumiskaavakeohjeet löytyvät alta: pet-luokat, viralliset luokat, hiiret ja viralliset luokat, ryhmät.

Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n järjestämät näyttelyt

Pet-luokkien ohjeet * Virallisten luokkien ohjeet

SNL:n järjestämissä näyttelyissä ilmoittautuminen ja näyttelylistojen järjestely tapahtuu täysin sähköisesti, eli yhdistyksellä on näyttelyissä käytössään kannettavat tietokoneet. Ilmoittautumiset kirjoitetaan excel-taulukkomuodossa oleviin ilmoittautumiskaavakkeisiin ja tuodaan paikalle muistitikulla, minkä lisäksi on suositeltavaa tuoda mukanaan varmuuden vuoksi ilmoittautumiset tulostettuina liuskoina. Ilman tulostettua luetteloa eläimiä ei voi ilmoittaa näyttelyyn ollenkaan, mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei teknisistä tai muista syistä onnistu.

Pet-luokka

Pet-luokkien ilmoittautumisessa kaikki näyttelytettävät SNL:n alaiset lajit voidaan ilmoittaa samalla kaavakkeella. Ohjeet löytyvät ilmoittautumiskaavakkeen otsikkosarakkeen kommenteista, sekä alta:

 • YHTEYSHENKILÖ: Mikäli et ole paikalla koko näyttelyn ajan, pyydä jotakuta olemaan yhteyshenkilösi siltä varalta, että eläimistäsi tulee jotain kysyttävää, tai ne pyydetään jostain syystä (sairaus, loiset) siirtämään näyttelypöydältä.
 • AIKA JA PAIKKA: Näyttelyn aika ja paikkakunta.
 • PUH.NUMEROT: Omistajan ja yhteyshenkilön puhelinnumerot.
 • Vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa oleva "NRO" -sarake täytetään vasta näyttelyssä, siihen voi kirjoittaa oman eläimensä näyttelynumeron muistiin.
 • NIMI: Tähän kirjoitetaan hiiren/okahiiren/seeprahiiren koko virallinen nimi.
  1. Täytä hiirten tiedot taulukkoon.
  2. Järjestä lista (ei pakollinen).
  3. Tallenna lista nimellä koneellesi.
  4. Tulosta lista.
  5. Tuo ilmoittautumisesi näyttelypaikalle muistitikulla jolloin tiedot voidaan kopioida suoraan tästä ilmoittautumiskaavakkeesta arvosteluohjelmaan JA tulostettuna varmuuden vuoksi .
  • Järjestä näin: Valitse järjestettävä alue, eli se jolle olet täyttänyt hiirten tietoja. Klikkaa hiiren oikealla napilla, valitse "Lajittele" ja "Mukautettu lajittelu". Valitse OK, älä muuta lajittelukriteerejä.
 • A: Mikäli hiirellä on ennestään A-palkintoja SNL ry:n hyväksymistä pet-luokista, merkitse lukumäärä tähän.
 • ROP: Mikäli hiirellä on ennestään ROP-palkintoja SNL ry:n hyväksymistä pet-luokista, merkitse lukumäärä tähän.
 • OMISTAJA: Merkittävä jokaisen eläimen kohdalle! Vinkki: Klikkaa ensimmäistä täytettyä solua ja vedä oikeasta alakulmasta alaspäin, niin täytetty tieto kopioituu alla oleviin soluihin niin pitkälle kuin valitset.
 • Tyhjä solu - älä täytä tähän mitään!
 • LAJI: Täytä näin: hiiri = H, okahiiri = O, seeprahiiri = S.
 • ROTU: Merkitse hiirillä ja okahiirillä turkkimuunnoksen lyhenne tähän. Seeprahiirillä jätetään tyhjäksi. Jos et tiedä hiiresi tai okahiiresi rotua, pyydä jotakuta kokenutta harrastajaa tai paikalla olevaa (muttei kyseisessä näyttelyssä arvostelevaa) tuomaria/pet-tuomaria tunnistamaan rotu.
 • VÄRI: Merkitse värimuunnoksen lyhenne tähän. Lyhenteet löytyvät täältä. Jos et tiedä eläimesi väriä, pyydä tunnistusapua (ks. kohta ROTU yllä).
 • SKP: Sukupuoli. Merkitse uros/naaras.
 • IKÄ: Ikä numerona puolen kuukauden tarkkuudella. Vain kokonaiset puolet kuukaudet ja kuukaudet huomioidaan. Esim. 11.6. syntynyt hiiri on 2 kk 11.8. ja 2,5 kk 25.8..
 • IN: Tulosta listasta kopio itsellesi tarkistuslistaksi! Merkitse hiiri kotona mukaan pakatuksi tähän sarakkeeseen.
 • OUT: Merkitse hiiri näyttelystä pois lähtiessäsi mukaan pakatuksi tähän sarakkeeseen.

Viralliset luokat

Virallisissa luokissa voidaan samalla ilmoittautumiskaavakkeella ilmoittaa paitsi kilpailuluokkien (lk, lks, muut) hiiret, myös katselmukset ja ei-standardit. Ohjeet löytyvät ilmoittautumiskaavakkeen otsikkosarakkeen kommenteista, sekä alta:

 • YHTEYSHENKILÖ: Mikäli et ole paikalla koko näyttelyn ajan, pyydä jotakuta olemaan yhteyshenkilösi siltä varalta, että eläimistäsi tulee jotain kysyttävää, tai ne pydetään jostain syystä (sairaus, loiset) siirtämään näyttelypöydältä.
 • AIKA JA PAIKKA: Näyttelyn aika ja paikkakunta.
 • PUH.NUMEROT: Omistajan ja yhteyshenkilön puhelinnumerot.
 • Vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa oleva "NRO" -sarake täytetään vasta näyttelyssä, siihen voi kirjoittaa oman eläimensä näyttelynumeron muistiin.
 • NIMI: Tähän kirjoitetaan hiiren koko virallinen nimi. Mahdolliset champion-pisteet merkitään sulkuihin hiiren nimen perään (esim: "Mikki (2)").
  1. Täytä hiirten tiedot taulukkoon. Muista täyttää kohta "ROTU" myös lk- ja lks -luokissa.
  2. Järjestä lista (ei pakollinen).
  3. Tallenna lista nimellä koneellesi.
  4. Tulosta lista.
  5. Tuo ilmoittautumisesi näyttelypaikalle tulostettuna, mieluiten myös muistitikulla, jolloin tiedot voidaan kopioida suoraan tästä ilmoittautumiskaavakkeesta arvosteluohjelmaan.
  • Järjestä näin: Valitse järjestettävä alue, eli se jolle olet täyttänyt hiirten tietoja. Klikkaa hiiren oikealla napilla, valitse "Lajittele" ja "Mukautettu lajittelu". Valitse OK, älä muuta lajittelukriteerejä.
 • OMISTAJA: Merkittävä jokaisen eläimen kohdalle! Vinkki: Klikkaa ensimmäistä täytettyä solua ja vedä oikeasta alakulmasta alaspäin, niin täytetty tieto kopioituu alla oleviin soluihin niin pitkälle kuin valitset.
 • KASVATTAJA: Merkittävä jokaisen eläimen kohdalle, mikäli tiedossa! Vinkki: Klikkaa ensimmäistä täytettyä solua ja vedä oikeasta alakulmasta alaspäin, niin täytetty tieto kopioituu alla oleviin soluihin niin pitkälle kuin valitset.
 • Tyhjä solu - älä täytä tähän mitään!
 • ROTU: Täytetään jokaisen eläimen kohdalla.
 • VR: Väriryhmä numeroin:
  1. yksiväriset
  2. tikatut & silver-tikatut
  3. varjostukselliset & pointilliset
  4. tan & fox
  5. kuviolliset
 • VÄRI: Merkitse hiiren värin lyhenne. Kuviomuunnosten kohdalla merkitse standarditapaan nähden käänteisesti, aloittaen kuvion lyhenteellä, esim. bri/cha/t (= cha/t/bri), br/ag (= ag/br), ca/fa (= fa/ca). Ohjelma ei muutoin osaa järjestää samaa kuviota olevia eläimiä peräkkäin.
 • SKP: Sukupuoli. Merkitse uros/naaras.
 • IKÄ: Ikä numerona puolen kuukauden tarkkuudella. Vain kokonaiset puolet kuukaudet ja kuukaudet huomioidaan. Esim. 11.6. syntynyt hiiri on 2 kk 11.8. ja 2,5 kk 25.8..
 • LUOKKA: Missä luokassa hiiri arvostellaan - LK, LKS, MUUT, kats. (katselmus), ei-st (ei-standardi).
 • IN: Tulosta listasta kopio itsellesi tarkistuslistaksi! Merkitse hiiri kotona mukaan pakatuksi tähän sarakkeeseen.
 • OUT: Merkitse hiiri näyttelystä pois lähtiessäsi mukaan pakatuksi tähän sarakkeeseen.

Muiden yhdistysten järjestämät näyttelyt

Muiden Suomen Jyrsijäliiton alaisten yhdistysten järjestämissä näyttelyissä käytetään SNL:n alaisilla lajeilla paperisia ilmoittautumiskaavakkeita, jotka täytetään samaan tapaan kuin SNL:n näyttelyissäkin aiemmin.

Pet-luokka

Pakollisia merkittäviä tietoja ovat: Näyttelyn aika ja paikka; eläimen laji; eläimen nimi ja ikä näyttelyssä (arvio, jos tarkkaa ei ole tiedossa); omistaja & puh. numero sekä tarvittaessa yhteyshenkilö & puh. numero. Mikäli eläimen sukupuoli, rotu ja väri eivät ole omistajan tiedossa, ja näyttelylaatikossa on useampi eläin, tulee eläimen väriä kuvailla siinä määrin että tuomari pystyy sen luotettavasti tunnistamaan.

Rotu: Hiirillä merkitään turkista käytetty lyhennös sen mukaan, minkä rotuinen hiiri on. Okahiirillä voidaan merkitä rex tai satiini, mikäli eläin on jompaa kumpaa muunnosta. Normaaliturkkiselle okahiirelle ei tarvitse merkitä mitään. Jos eläimen rotu ei ole tiedossa, kohdan voi jättää tyhjäksi. Tuomari määrittää aina eläimen rodun.

Väri/kuvio: Jos eläimen virallinen väri ja kuvio tiedetään, se merkitään. Jos väri/kuvio eivät ole tiedossa, merkitään jonkinlainen kuvaus väristä, esim. "mustavalkoinen". Muista, että tuomarin on pystyttävä tunnistamaan hiiri luotettavasti tuntematta sitä entuudestaan. Tuomari määrittää aina eläimen värin.

Sukup.: Jos eläimen sukupuoli ei ole tiedossa, kohdan voi jättää tyhjäksi. Tällöin tuomari määrittää sukupuolen.

Synt. aika: Merkitse eläimen syntymäaika tai arvio siitä.

Ikä näytt.: Hiiren ikä merkitään puolen kuukauden tarkkuudella. Pet-luokkaankin hiiren on oltava vähintään 2 kk vanha. Ikä lasketaan kalenterikuukausina.

Rek.nro: Täytetään vain rekisteröidyillä eläimillä.

Isän ja emän rotu, väri/kuvio: Jos eivät ole tiedossa, kohdat voi jättää tyhjiksi.

Kasvattaja: Jos kasvattaja ei ole tiedossa, kohta voidaan jättää tyhjäksi.

Yhteyshenkilö näyttelyssä: Merkitään, mikäli eläimen omistaja ei ole koko näyttelypäivän ajan näyttelypaikalla tavoitettavissa. Joko omistajan tai yhteyshenkilön on oltava tavoitettavissa milloin tahansa näyttelypäivän aikana.

Aikaisemmat palkinnot: Jos hiiresi on aiemminkin käynyt SNL:n hyväksymässä pet-luokassa, ja saanut A-palkinnon tai ROP-palkinnon, merkitse palkintojen lukumäärä. Tieto on tarpeen, jotta hiirelle osataan antaa valmistumisruusuke, mikäli siitä tulee näyttelyssä Silver Pet, Gold Pet tai Grand Pet.

Virallinen luokka, hiiret

Pakollisia merkittäviä tietoja ovat: näyttelyn aika ja paikka; luokka, johon eläin ilmoitetaan; väriryhmä kilpailuluokissa; eläimen väri ja kuvio; eläimen nimi, sukupuoli ja ikä näyttelyssä; rekisterinumero (jos eläin on rekisteröity); omistaja & puh. numero sekä tarvittaessa yhteyshenkilö & puh. numero.

Näyttelyluokka: Valitse annetuista vaihtoehdoista yksi. Luokat lk, lks ja muut ovat kilpailuluokkia. ei-st on ei-standardiluokka, joka on tarkoitettu muunnoksille, joille ei ole vielä omaa hyväksyttyä standardia, ja jotka eivät ole koestandardissa. kats on katselmusluokka, jossa hiiret saavat laatuarvostelun, mutta eivät kilpaile toisiaan vastaan.

Väriryhmä: Mikäli hiiri on ilmoitettu johonkin kolmesta kilpailuluokasta (lk, lks, muut), valitse annetuista vaihtoehdoista yksi.

Väri/kuvio: Kaikkiin tällä kaavakeella ilmoitettaviin ryhmiin hiiren väri ja mahdollinen kuvio tulee olla merkitty kaavakkeeseen. Katselmus- tai ei-standardiluokkaan ilmoitetun hiiren rotu merkitään tälle riville värin eteen.

Synt.aika: Merkitse hiiren tarkka syntymäpäivä, tai vähintään kuukauden tarkkuudella.

Ikä näytt.: Hiiren ikä merkitään puolen kuukauden tarkkuudella (puoli kuukautta = 2 viikkoa). Ei esimerkiksi 3,15. Vain täytetyt puolet kuukaudet merkitään. Näin ollen, hiiri joka on 2 päivää alle 4 kk, merkitään 3,5 kk ikäiseksi. Täydet kuukaudet lasketaan kalenterikuukausina.

Rek.nro: Täytetään rekisteröidyillä eläimillä. Mikäli hiiri on rekisteröity, tieto on pakollinen.

Yhteyshenkilö näyttelyssä: Merkitään, mikäli eläimen omistaja ei ole koko näyttelypäivän ajan näyttelypaikalla tavoitettavissa. Joko omistajan tai yhteyshenkilön on oltava tavoitettavissa milloin tahansa näyttelypäivän aikana.

Ryhmäilmoittautuminen

Näyttelyluokka: Valitse joko kasvattajaluokka, jalostuseläinluokka tai sukupolviluokka. Valitse lisäksi ei-standardi, jos ryhmäluokkasi on ei-standardia muunnosta.

Ryhmän eläinten tiedot: Merkitse kaikkien kilpailuluokkiin osallistuneiden näyttelynumerot sekä rotu ja väri. Nimi tarvitsee täyttää vain siinä tapauksessa, että ryhmäluokkaan ilmoitettu eläin ei ole osallistunut kilpailuluokkiin. Sukupolviluokassa täytä eläinten tiedot ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan. Jalostuseläinluokassa jalostuseläimen tiedot tulevat omalle rivilleen, muissa luokissa tämä rivi jätetään tyhjäksi.