Muunnokset

Silver-tikatut

Silver grey (s-g)

a/a B/* C/* D/* P/* si/si

"Perusvärin tulee olla mahdollisimman musta. Pohjaväri rikas sininen musta. Silmät mustat. Silver-tikkauksen tulee olla kauttaaltaan tasainen, ulottuen hyvin jalkoihin."

Kasvatustietoa kuvien alapuolella.

Lk silver grey naaras Talttahampaan Hopealantti
Kasv: Marko Majuri, om: Helena Linnanvirta
Kuva: Arttu Väisälä

Lk silver grey naaras VRP-99 Noddyn Grey Owl
Kasv. & om: Satu Karhumaa
Kuva: Arttu Väisälä

Tyypillinen karvanvaihto- ja tikkauksen kehittymisvaihe silver greyllä, josta on tuloksena epätasainen väritys. Vartalon väri on varsin hyvä, samoin ääreisosien pigmentointi.

Lk silver grey uros Talttahampaan Onni
Kasv. & om: Marko Majuri
Kuva: Arttu Väisälä

Rapunzel's lk silver grey uros
Kasv., om & Anniina Tuura

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

lk s-g tai tumma pearl uros Colour of Magic
kasv. Ilmari Majuri, om. & kuva: Anniina Tuura

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Teksti: Anniina Tuura

Yleistä

Silver grey on silver-tikatuista muunnoksista historiallisesti parhaiten tunnettu ja eniten kasvatettu. Se on kä:ytä:nnö:ssä: silver-tikattu black. Aiemmin muunnosta tunnustettiin kolmessa eri sä:vyssä: (light, medium, dark), mutta nykyinen standardi painottuu skaalan tummempaan pä:ä:hä:n.

Silver greytä: kasvatettaessa parhaan tuloksen tuottavat yleensä: poikaset, jotka aluksi vaikuttavat mustilta, mutta kehittä:vä:t ensimmä:isen karvanvaihdon jä:lkeen tasaisen tikkauksen. Poikasesta asti selkeä:sti tikatuista yksilö:istä: kehittyy liian vaaleita ja niiden pohjavä:ri muuttuu usein iä:n myö:tä: vatsasta ja kyljiltä: alkaen valkoiseksi.

Suurimmat muunnoksen haasteet liittyvä:t yleensä: joko puutteelliseen silver-tikkaukseen tai vaaleaksi muuttuvaan pohjavä:riin. Standardi vaatii pohjavä:rin olevan sinimusta, mutta jo si-geeni yksinä:ä:nkin voi vaalentaa karvan juurta liian paljon, minkä: lisä:ksi pohjavä:riin voivat vaikuttaa vaalentavasti muut tekijä:t. Jotta pohjavä:ri ei kä:rsisi, silver grey linja tulisi pitä:ä: tiukasti erillä:ä:n pearleista, eikä: siinä: saisi esiintyä: lainkaan suklaageeniä:. Muunnoksen melko tavallisiin virheisiin lukeutuu myö:s tikkauksen puute ä:ä:reisosissa.

Silver greytä: on perinteisesti kasvatettu lä:hinnä: lyhytkarvaisena, mutta muunnos on erityisen viehä:ttä:vä: satiinissa turkissa. Satiinisuus nostaa silver greyn valkoisen tikkauksen esiin saaden sen sä:ihkymä:ä:n mustalla pohjalla. Tä:mä: efekti johtuu siitä:, että: satiinikiilto on vaaleissa karvan sä:vyissä: vahvempi kuin tummissa.