Genetiikkaa

Mistäs on pienet blackit tehty?

Paremminkin - mikäs tekee pienet blackit?

Hiirten muunnosten geenikaavoja löytyy monista eri lähteistä, myös täältä - ks. "muunnokset". Tämän osion tarkoituksena on selventää, mitä mikäkin geeni oikein saakaan aikaan. Kun ymmärtää, miten mikäkin geeni vaikuttaa hiirten eri pigmentteihin ja millaisia niiden yhteisvaikutukset ovat, pystyy paremmin tajuamaan miksi minkäkin genotyypin tuloksena on tietyn näköinen hiiri.

Genetiikkaosion sisältöä:

Genetiikan ABC - Mikäli genetiikan perusteet ovat vieraat tai päässeet jo unohtumaan, kannattaa aloittaa johdannosta. Mukana myös taulukkolaskennan perusteet sekä katsaus ns. oudompiin asioihin - sukupuolisidonnaiset, letaalit ja muuntelijageenit.

Geenitaulukko - Hiirten muunnosgeeenejä taulukkomuodossa muunnosesimerkein, toimii samalla myös genetiikkaosion "karttana".

A-lokus - A-lokus määrittää keltaisen ja mustan/ruskean pigmentin määrää sekä hiiren koko alalla, että yksittäisten karvojen pituudella.

B-lokus - Musta/ruskea -lokus määrittää mustan pigmentin syvyyttä: onko pigmentti mustaa vai ruskeaa.

C-lokus - Albiinolokus on mielenkiintoinen ja monipuolinen. Se kaikkia kolmea hiiren peruspigmenttiä: keltaista, mustaa ja ruskeaa - mutta eri tavoin. Kaikki c-lokuksen resessiivit ovat yhteisvaikutteisia, luoden mielenkiintoisen muunnoskirjon.

D-lokus - Musta/sininen -lokus, joka vaikuttaa keltaisen, mustan ja ruskean pigmentin syvyyteen. Hiiren sininen ei muuten ole oma pigmenttinsä, vaan muuntunut musta!

P-lokus - Punasilmälokus, josta löytyy tuttu punasilmäisyysgeeni.

Kuviot - Tutuimmat kuviogeenit läntistä raitaan ja vähän muutakin.

Turkit - Pitkää, kiharaa, kiiltävää & vähän sinne päin olevia karvanlaatuja.

Sekalaisia - Valesinistä, resessiivistä punaista, silver-tikkausta, muuntelijoista.