Muunnokset

Kuviot

Splashed (spl)

c*/c* Spl/*

"Splashed-hiirellä tulee olla vähintään kahta eri värisävyä olevia väriläiskiä diluutilla pohjalla siten, että hiiri on kolmi- tai useampivärinen. Läiskien tulee olla mahdollisimman tasaisesti jakaantuneina ympäri hiirtä, mukaan lukien naama ja vatsa. Laajoja yksivärisiä tai selvärajaisia läikkiä pidetään virheenä. Keskellä hiirtä kulkevat rajalinjat selkärankaa pitkin, kasvoissa ja vatsassa sallittavia. Pointit sallittavat. Silmät minkä väriset tahansa, myös odd-eyed."

Kasvatustietoa kuvien alapuolella.

Hyvin kantavana oleva splashed naaras.
kuva Johanna Salo-Schorn

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Viimeisillään oleva splashed-naaras.
kuva Johanna Salo-Schorn

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

lk spl uros Rapunzel's A Pool And His Money
kasv., om. & kuva: Anniina Tuura

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

lk spl naaras Rapunzel's Partly Cloudy, Chance Of Rain (3)
kasv., om. & kuva: Anniina Tuura

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Esimerkkinä splashedista uros, jolla on kuvioinnissaan huono hajonta, ts. värisävyt ovat kasaantuneet laikkumaisesti. Kyseinen hiiri ei kuitenkaan (ainakaan geneettisesti) ole tricolor, siltä nimittäin puuttuu valkoinen selvärajainen kuviointi.

kasv. & kuva: Anniina Tuura

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Tyypillinen Ay-pohjainen splashed.
Rapunzel's A Modest Proposal, Ay/* B/* cch/* D/* P/* Spl/*
kasv., om. & kuva: Anniina Tuura

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Satiini splashed suklaageenein.
Rapunzel's Breakage, a/a b/b ch/ch D/* P/* Spl/*
kasv., om. & kuva: Anniina Tuura

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Diluutiollinen laatupalkittu splashed.
Rapunzel's Madrigal, a/a B/* ch/ch d/d P/* Spl/*
kasv., om. & kuva: Anniina Tuura

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Tällä fuzzylla on vaatimaton splashed kuvio, jossa erottuu vain kaksi sävyä.
Rapunzel's, a/a B/* ce/ch D/* P/* Spl/*
kasv., om. & kuva: Anniina Tuura

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Punasilmäinen p/p-splashed

Kasv. & om. Karen Robbins

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Yleistä

Splashed kuuluu uusimpien tulokkaiden joukkoon suomalaisen hiirikasvatuksen piirissä. Muunnosta tuotiin Suomeen alkuvuodesta 2011 Hollannista ja Puolasta. Muunnos on yleistynyt verrattain lyhyessä ajassa runsaslukuiseksi ja saavuttanut laajan suosion. Kyseessä on paitsi viehättävä ja näyttävä muunnos, myös genetiikan puolesta määrältään helposti lisättävä.

Splashed muunnos on saatavilla olevien tietojen mukaan peräisin Yhdysvaltain terveysviraston (National Institutes of Health) koe-eläinlaboratoriosta, ja se on ihmisen geenimanipulaatiolla aikaansaama. Laboratorioalkuperästä huolimatta geeniä ei tunnu löytyvän MGI:n tietokannasta. Muunnos levisi laboratoriosta hiiriharrastajien käyttöön 90-luvun puolivälissä ja Yhdysvalloissa muunnosta on kasvatettu siitä lähtien. Saksalainen hiirikasvattaja Roland Fischer tuotti muunnoksen 2000-luvulla Yhdysvalloista Saksaan ja tästä lähteestä se on levinnyt nopeasti muihin Euroopan maihin.

Splashedille tunnusomaista on kolme värisävyä roiskeisina kuviointeina. Parhailla splashedeilla värisävyjä voi olla erotettavissa neljäkin. Osalla splashedeista saattaa olla vain kahta värisävyä, ja ääritapauksessa hiirellä voi olla vain pieni pilkku muusta värityksestä poikkeavaa sävyä. Splashedilla ei saa olla selvärajaisia valkoisia merkkejä.

Genetiikkaa

Splashed-geenillä ei tiedetä olevan vaikutusta muuhun kuin turkin väritykseen. Splashed hiiret ovat siis kaikin puolin terveitä ja muutenkin normaaleja.

Splashedin periytyminen ei ole aivan niin yksinkertaista kuin useimpien muiden värigeenien. Se, pitäisikö geeniä kutsua dominoivaksi, semidominoivaksi vai resessiiviseksi, on hyvä kysymys. Kuvio on enimmäkseen dominoiva c-resessiivisellä pohjalla, mutta muulloin enimmäkseen resessiivinen.

Joka tapauksessa splashed toimii kiinteästi vuorovaikutuksessa c-lokuksen muunnosten kanssa. Käytännössä splashed "kumoaa" c-resessiivien vaikutuksen osassa hiiren turkkia ja pigmenttiä, joko osittain tai kokonaan, muodostaen epäsäännöllisen roiskeisen kuvion, jossa yhdistyvät täysi väri (kuten vastaava C/*), osittain vaalentunut väri ja c-resessiivimuunnoksen tuottama väri. Tällaista ilmiötä kutsutaan mosaikismiksi. Splashed voi yhdistyä mihin tahansa c-lokuksen alleelien yhdistelmään. Pohjalla oleva c-resessiivien yhdistelmä vaikuttaakin huomattavasti lopputulokseen. Lisäksi sävyyn vaikuttavat myös muut hiirellä olevat värigeenit, kuten esimerkiksi Ay, A, b/b, d/d tai p/p.

Koska splashed on yleensä täysin resessiivinen C:lle, se ei näy esimerkiksi black hiirellä, ja tällainen hiiri voi siis olla splashed-geenin kantaja. Yhdistettäessä splashedia kantava C/*-hiiri jälleen c-resessiiviseen muunnokseen, voi syntyä myös splashedia.

Omat kasvatuskokemukseni ovat osoittaneet, että splashedin dominoivuus heikkenee muutenkin edettäessä korkeammalla dominoivuusjärjestyksessä oleviin c-resessiiveihin. Kertauksen vuoksi, c-lokuksen dominoivuusjärjestys on seuraavan lainen:

C > cch > ce > ch > c

Splashed on selkeästi dominoiva yhdistyessään sarjan kolmeen alimpaan resessiiviin tai näiden keskinäisiin yhdistelmiin. Sen sijaan chinchillageenin cch kohdalla splashedin vaikutus on heikko, eikä välttämättä aina ilmene lainkaan. Olen jo useamman kerran saanut havaita, että kuvioton splashed-taustainen cch/* hiiri onkin tuottanut splashed-jälkikasvua, parhaassa tapauksessa koko poikueellisen, yhdistettynä toiseen c-resessiiviseen (kuviottomaan) hiireen. Osa cch/* Spl/* -hiiristä on siis kuviollisia ja osa kuviottomia. Tämä on ongelmallista eritoten chinchillageenillisten muunnosten (marten sable, chinchilla, jne.) kannalta, mikäli splashed-geeni pääsee niiden linjaan.

Eräät yhdysvaltalaiset ja manner-eurooppalaiset kasvattajat ovat kertoneet splashed-geenin tuottavan kuviointia myös C/c* p/p -pohjalla. Näillä hiirillä näkyy tyypillisesti poikasena ja nuorella iällä heikko vaaleampi kuviointi muuten normaalissa värityksessä. Kuviointi kuitenkin katoaa myöhemmällä iällä. Ilmiön on arveltu voivan johtua siitä, että c-resessiiveillä on eräissä tapauksissa heikko vaikutus väritykseen myös heterotsygoottina C:n kanssa, ja punasilmäiset p/p-muunnokset lukeutuvat näihin. Tämä heikko vaikutus voisi antaa splashedille juuri tarpeeksi jalansijaa näkyä fenotyypissä.

Kasvatuksesta käytännössä

Splashedin jalostuksessa kannattaa pyrkiä saamaan väritykseen mahdollisimman tasainen jakauma sekä voimakas kontrasti värisävyjen välille. Väritys on näyttävin, kun väriroiskeet ovat keskimäärin melko pieniä, tasaisesti jakautuneita ja selkeästi eri sävyisiä. Myös vatsapuolen kuviointiin tulee kiinnittää huomiota. Jalostamattomalle splashedille on tyypillistä "suttuinen" yleisvaikutelma, suuret roiskeet ja painottuminen yhteen tai kahteen värisävyistä. Splashedin virheitä ovat lisäksi selvärajaiset valkoiset merkit, jollaiseksi luetaan esimerkiksi häntätippi. Hieman yllättäen myös liian voimakkaasti toisistaan erottuvat värisävyt voivat muodostua virheeksi, jolloin hiiri alkaa muistuttaa ilmiasultaan tricoloria ilman, että sillä kuitenkaan on valkoista kuviointia.

Kaikki c-resessiivimuunnokset eivät toimi yhtä hyvin splashedin kanssa. Parhaiten toimivat siamese seal point, colorpoint beige, himalayan, beige ja black eyed bone. Näitä muunnoksia voi yhdistää splashedin kanssa. Kaikki chinchillageenilliset yhdistelmät kannattaa jättää pois splashedin kasvatuksesta. Pink eyed white puolestaan tuottaa helposti kovin valkoiseen painottuneen värityksen. Kaikilla pointillisilla genotyypeillä on myös splashedina pointit. Tämä on rotumääritelmässä hyväksyttyä. Silmien väri määräytyy lähinnä c-lokuksen genotyypin perusteella, mutta täytyy muistaa, että splashed saattaa roiskeiden sopivasti sattuessa muuttaa jommankumman tai jopa molempien silmien väriä.

Ajan kanssa kannattaa pyrkiä suosimaan splashed x splashed -yhdistelmiä, jotta värityksen saa periytymään puhtaasti. Myös kuvion laatu on ennustettavampi, kun vanhemmista suurin piirtein näkee minkä tasoista kuviota ne periyttävät. Käytettäessä kuviotonta c-resessiivimuunnosta on aina arpapeliä, minkälaisia muuntelijoita se kantaa perimässään.

Splashed ja muut väritekijät

Kaikkein hienoin näyttely-splashed on pohjaväriltään black. Yhdistämällä splashediin muita värigeenejä saadaan aikaan useita hyvin viehättäviä lopputuloksia, joissa tosin värisävyjen välinen kontrasti kärsii usein siinä määrin, että ne eivät enää välttämättä ole rotumääritelmän mukaisia tai ainakaan sijoitu kovin korkealle näyttelyissä.

Sinisellä diluutiolla saadaan kauniita sinisävyisiä splashedeja, näillä värisävyjen erot voivat olla vielä aivan riittävät näyttelymielessäkin. Chocolate-pohjaiset splashedit ovat myös viehättäviä. Niiden kontrasti värisävyissä on jo kuitenkin heikompi.

Agouti-geenillisillä splashedeilla on tikattuja roiskeita värityksessään, ja niiden värien kontrasti jää siten heikommaksi. Ay-geenilliset splashedit puolestaan ovat väritykseltään sekoitus valkoista/vaaleaa creamia, creamia ja hailakkaa rediä. Mikäli tähän lisätään umbrous-tekijä, lopputulos on mielenkiintoinen: tumma varjostus näkyy selkäpuolella vielä oman sävyisinään roiskeina. Ay-pohjaiset splashedit ovat usein nuorina kauniin värisiä, mutta värityksellä on taipumus latistua iän myötä. Näyttelyihin niistä ei yleensä ole. Ne ovat etupäässä kauniita pet-hiiriä. Tan-geeni at ei sovi splashediin yhdistettäväksi kovinkaan hyvin. Lopputuloksena on fox-vatsaisia splashedeja, ja fox luetaan splashedilla virheeksi. Mikäli splashedilla on tan-geeni, sen fox-vatsassa voi olla tan-värisiä roiskeita.

Punasilmäisyys p/p yhdistyneenä splashediin on epätavallinen, sillä punasilmäiset c-resessiivit ovat C- ja P-lokusten linkittymisen vuoksi harvinaisempia. Punasilmäiset splashedit saattavat muistuttaa fenotyypiltään hyvin paljon punasilmäistä brindleä. Esimerkiksi dove brindle ei juuri eroa hyvin kuvioituneesta p/p-splashedista. Punasilmäinen splashed voi siten olla näyttelytettävissä brindlenä, mikäli hiiri vastaa paremmin brindlen standardia.

Teksti: Anniina Tuura