Näyttelyihin liittyvät ohjeartikkelit

Pieni opas näyttelytoimihenkilöksi haluaville

Tältä sivulta löydät tiivistetyt ohjeet näyttelytoimihenkilöille. Kattavammat ohjeet löytyvät SNL ry:n julkaisemasta toimitsijaoppaasta, jonka voit tilata yhdistykseltä. Toimitsijaoppaasta löytyvät myös esim. SNL:n näyttelyissä käyttämien tietokoneohjelmien käyttöohjeet.

Ilmoittautumisten vastaanottaja (SNL:n näyttelyt)
Kansion järjestäjä(t) ja listojen kirjoittajat (muut yhdistykset)
Assistentit
Sihteerit

Ilmoittautumisten vastaanottaja, SNL:n näyttelyt

Näyttelyyn saapuva "asioi" ensimmäisenä ilmoittautumisten vastaanottajan kanssa. Hänen tehtävänään on ottaa vastaan ilmoittautumismaksut, kirjoittaa maksetut maksut niille tarkoitettuun listaan sekä kirjoittaa maksetusta summasta kuitti näytteilleasettajalle tämän sitä halutessa. Ilmoittautumisten vastaanottajalla voi myös olla myynnissä ilmoittautumis- / arvostelukaavakkeita.

Sihteeri ja tuomari työssään

Sihteeri ja tuomari työssään
Kuva: Arttu Väisälä

Ilmoittautumishinnat SNL:n näyttelyihin löytyvät kalenterisivulta.

Katselmusluokan paljousalennuksessa huomioidaan virallisen luokan maksulliset ilmoittautumiset.

Ilmoittautumisten vastaanottajalla on hyvä olla käsillä jäsenlista näytteilleasettajien jäsenyyden tarkistamista varten.

SNL ry:llä on käytössä ilmoittautumismaksujen vastaanottoon tietokoneohjelma, joka laskee loppusummat eri luokkiin ilmoitettujen eläinten määrän mukaisesti ja vähentää niistä mahdolliset ruusukepalautukset. Maksujen vastaanottajan ei siis tarvitse itse laskea summia SNL:n näyttelyissä. Ohjelma laskee myös rekisteröintimaksut. Usein näytteilleasettajalla on mukanaan tulostettuna maksulaskuri, josta tiedot on helppo syöttää maksuohjelmaan.

Kuitit:

Näytteilleasettajan niin halutessa myös näyttely- ja/tai rekisteröintimaksuista kirjoitetaan hänelle kuitti. SNL:llä on tätä tarkoitusta varten oma kuittivihkonsa. Kuitista tulee käydä ilmi maksajan nimi, näyttelyn päivämäärä ja mistä summa muodostuu. Kuitin allekirjoittaa aina maksun vastaanottaja.

Ilmoittautumisten vastaanottaja, muut yhdistykset

Ilmoittautumisten vastaanottajalla on hyvä olla joitain ylimääräisiä ilmoittautumis-/arvostelukaavakkeita, mikäli näytteilleasettajalla ei ole riittävää määrää kaavakkeita eläimilleen.

Ilmoittautumiset jaetaan eläimen lajin ja näyttelyluokan mukaan seuraaviin eri "pinoihin": ei-standardit ja katselmusluokan hiiret, virallisten luokkien hiiret rotuluokittain (lk, lks, muut) ja väriryhmittäin, ryhmäluokat, virallisten luokkien okahiiret, pet-luokan hiiret, pet-luokan okahiiret ja pet-luokan seeprahiiret. Helpoiten järjestäminen sujuu, kun näytteilleasettaja itse lajittelee kaavakkeensa niille osoitettuihin pinoihin.

Ilmoittautumismaksujen laskeminen

Järjestävällä yhdistyksellä voi olla omat ilmoittautumismaksunsa. Mikäli muu järjestävä yhdistys soveltaa SNL ry:n ilmoittautumishintoja, ne lasketaan seuraavasti:

Yhteissummia laskettaessa kunkin näytteilleasettajan kaikki virallisen ja pet-luokan eläimet lasketaan yhteen. Veteraani-ikäisiltä SNL:n alaisilta virallisen tai pet-luokan eläimiltä ja ei-standardiluokkien hiiristä ei peritä jäseniltä maksua. Katselmusluokan eläimet lasketaan erikseen ja niiden maksuista muodostuva summa lisätään virallisiin/pet-hiiriin. Huomioitavaa on, että katselmusluokan paljousalennuksessa huomioidaan virallisen luokan maksulliset ilmoittautumiset, mutta ei pet-ilmoittautumisia, veteraaneja tai ei-standardeja.

Esim 1: Näytteilleasettaja tuo 3 virallisen luokan hiirtä, 3 virallisen luokan okahiirtä, 1 pet-hiiren ja 4 pet-okahiirtä. Hän on SNL:n jäsen. Summaksi muodostuu 2 x 5 € + 8 x 3 € + 1 € = 35 €.

Esim. 2: Näytteilleasettaja tuo samat eläimet kuin yllä, mutta ei ole SNL:n jäsen. Summaksi muodostuu 6 x 7 € (virallisten luokkien ilmoittautumismaksut) + 5 x 5 € (pet-eläinten ilmoittautumismaksut) = 67 €.

Katselmusluokan hintojen paljousalennuksessa huomioidaan katselmusluokan hiirten määrän lisäksi virallisen luokan maksulliset ilmoittautumiset:

Esim. 3: Näytteilleasettaja (SNL:n jäsen) tuo 4 virallisen luokan hiirtä, 2 pet-hiirtä, ja 3 katselmusluokan eläintä. Katselmusluokan ilmoittautumisten hinnaksi tulee tällöin 2+1+1 €.

Kansion järjestäjä(t) ja listojen kirjoittajat

Tietokoneilla hoidettavissa näyttelyissä hiiret järjestetään luokittain ohjelman avulla. Näyttelyissä, joissa koneita ei käytetä, tämä hoidetaan käsin.

Kun ilmoittautumisaika on ohi, järjestetään ilmoittautumiset asianmukaisiin kansioihin:

  • Virallisen luokan hiiret, lk
  • Virallisen luokan hiiret, lks
  • Virallisen luokan hiiret, muut
  • Ei-standardit
  • Katselmusluokan hiiret
  • Ryhmäluokat
  • Pet-luokat

Virallisten luokkien hiirillä hiiret jaotellaan kansiossa oleviin kohtiin ensin väriryhmiin ja näiden sisällä aakkosjärjestyksessä väri- tai kuvioluokkiin ikäjärjestykseen. Koestandardimuunnokset ovat tavallisten standardimuunnosten joukossa.

Ei-standardiluokan kaavakkeet järjestetään aakkosjärjestykseen ei-standardimuunnoksen mukaan (turkkimuunnoksia ei erotella). Huomaa, että ei-standardimuunnos voi olla myös turkkimuunnos. Katselmusluokan hiiriä ei tarvitse erityisesti järjestää kansioon.

Hiirten turkki-, väri- ja kuviomuunnokset on lyhennöksineen lueteltu omana kokonaisuutenaan lyhenteet-sivulla.

Ryhmäluokille (kasvattaja-, jalostus- ja sukupolviluokat) on oma kaavakkeensa ja luokat arvostellaan viimeisenä yksittäisten eläimien luokkien jälkeen. Eri ryhmäluokkatyypit arvostellaan erikseen ja ne myös järjestetään omiksi kokonaisuuksikseen.

Pet-luokissa eri lajit arvostellaan erikseen, joten niiden kaavakkeetkin järjestetään omiksi kokonaisuuksikseen. Pet-luokassa ei ole erillisiä ikäluokkia. Urokset ja naaraat arvostellaan joko yhdessä tai erikseen tuomarin toivomuksen mukaan.

Listat & numerot

Tietokoneilla hoidettavissa näyttelyissä hiiret numeroidaan ohjelman avulla. Näyttelyissä, joissa koneita ei käytetä, tämä hoidetaan käsin.

Kun kansiot on järjestetty ja kertaalleen tarkistettu, on vuorossa eläinten numerointi ja listoihin kirjoittaminen. Tässä voi eläinmäärästä riippuen työskennellä yksi tai useampi pari siten, että toinen numeroi näyttelykaavakkeet lukien ääneen eläimen tiedot toiselle, joka kirjoittaa ne listaan. Tarvittaessa voidaan käyttää useampaa kansiota ja listaa, sekä useampia työpareja. Kullekin näyttelyluokalle voidaan sopia oman värisensä numerolaput, jolloin kaikki luokat voidaan numeroida alkaen numerosta 1. Ryhmäluokkien kohdalla useimmiten käytetään roomalaisia numeroita (1. Kasvattajaluokka = KLI jne).

Listat kirjoitetaan mieluiten kahtena kappaleena (välissä kalkkeripaperi). Kätevintä listan kirjoittaminen on samaan aikaan numeroiden jaon kanssa. Listaan kirjataan numerojärjestykseen eläimistä listassa pyydetyt tiedot: rotu, värimuunnos, sukupuoli, ikä, eläimen nimi (kasvattajanimi voidaan lyhentää). Käytettävät lyhennökset löytyvät omalta sivultaan.

Kun numerot on annettu ja listat kirjoitettu, kuulutetaan omistajille että numerot voi hakea. Omistajat voivatkin tarkistaa numeronsa listoilta, minkä jälkeen listan alkuperäinen kappale annetaan sihteerin ja kopio assistentin käyttöön.

Assistentit

Assistentin työtehtävään kuuluu viedä näyttelyyn ilmoitetut eläimet tuomarin arvosteltavaksi. Virallisissa luokissa eläimet tuodaan arvosteltavaksi väri/kuvioluokka kerrallaan. Esimerkiksi jos lyhytkarvaisten yksiväriset-väriryhmässä on 3 blackia ja 2 chocolatea, tuo assistentti pöytään ensin nuo kolme mustaa hiirtä ja sen jälkeen suklaat. Mikäli kokonainen väriryhmä on pieni, voi koko ryhmän tuoda pöydälle kerralla. Vastaavasti toimitaan okahiirien kanssa. Pet-luokissa eläimet arvostellaan yksittäin, joten niitä ei tuoda pöydälle luokkina. Eläimiä voi kuitenkin hakea hiukan etukäteen tuomaripöydän lähettyville tai pöydälle, jotta arvostelu ei viivästyisi.

Assistentin tulee pysytellä ajan tasalla siitä, mitä eläintä ollaan arvostelemassa ja olla valmis tuomaan seuraavat hiiret pyytämättäkin. Hän ei vie eläintä arvostelupöydältä pois ennen kuin tuomari tai sihteeri antaa siihen luvan. Yleensä hiiret, jotka ovat virallisessa luokassa saaneet vain – tai 2, tai pet-luokassa pelkän laatuarvostelun, voi viedä pois. Joskus tuomari saattaa pyytää jättämään näitä pöydälle vertailua tms. varten.

Assistentin tehtävä on myös noutaa tulostimelta jo näyttelyn kuluessa eteenpäin annettavat arvostelut (– tai korkeintaan 2. laatupalkinnon saaneet virallisissa luokissa, ei sijoitettavat tai muuten palkittavat pet-luokissa) ja viedä ne oikean näyttelyboksin päälle taitettuna kahtia niin, että eläimen tiedot näkyvät.

Assistentin tehtäviin kuuluu myös pitää oma listansa - jos hänellä sellainen on - ajan tasalla näyttelyn kuluessa kirjaten niihin arvostelut. Virallisissa luokissa arvosteluista kirjataan laatuarvostelu, luokkavoitot (LKV) ja irto-chp:t, mutta ei tätä korkeampia sijoituksia. Laatuarvostelu merkitään joko 1., 2. tai –. LKV ja irto-chp merkitään tuloslistaan rastilla. Pet-luokissa tulossarakkeeseen merkitään laatuarvostelu, eli A, AB, B, EVA tai HYL.

Assistentti ei koskaan saa kertoa mitään arvosteltavana olevista eläimistä tuomarin kuullen, eikä ilmaista omistajia. Mikäli sihteeri pyytää etsimään jonkun eläimen omistajan, hoitaa assistentti tämän ja asioi sen jälkeen sihteerin, ei tuomarin kanssa. Minkään eläimen kommentoiminen ei kuulu assistentin toimenkuvaan. Assistentin vahingossakin paljastamat tiedot saattavat näytteilleasettajan korvissa kuulostaa puolueellisuudelta ja aiheuttaa pahaa mieltä.

Vielä viimeisenä ja erittäin tärkeänä pointtina: assistenttien - kuten kaikkien muidenkin näyttelytoimihenkilöiden - on hoidettava tehtävänsä kunnialla loppuun saakka sen aloitettuaan. Assistentti ei siis voi lähteä hoitelemaan muita asioita kesken näyttelyn tai muuten hävitä! Mikäli olet assistenttina ja sinulle tulee jotain todella tärkeää menoa, hanki itsellesi sijainen ja ilmoita tästä sihteerille.

Sihteerit

Sihteeri - häntä ilman näyttely ei suju! Sihteeri on todellinen tuomarin oikea käsi ja hän onkin erittäin tärkeä henkilö näyttelyissä. Sihteeri on myös eräänlainen assistentin ja tuomarin välikäsi. Sihteeri kirjaa tuomarin arvostelut ja huolehtii siitä, että kaikki sijoitukset tulee merkittyä ylös. Tämän lisäksi sihteeri pitää myös huolen siitä, että tuomari ehtii arvostella eläimet ajallaan. Hän siis hoputtaa tarvittaessa tuomaria.

Hyvä sihteeri on nopea, ehdottoman rehellinen, asiallinen ja huolellinen. Jos näyttelyssä jaettujen palkintojen tietoja ei löydy, on vastuu sihteerin harteilla. Sihteerin työtaakka on suuri, mutta työ on antoisaa ja tarjoaa aitiopaikan arvostelun maailmaan! Pet-tuomariksi tai myöhemmin vaikka viralliseksi tuomariksi aikovalle sihteerinä toimiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Sihteeri huolehtii että tuomarilla on nähtävillään kunkin näyttelyluokan tulostettu lista, taitettuna kahtia siten, että hiirten nimet ja omistajatiedot jäävät piiloon. Listasta tuomari näkee kunkin luokan koon ja seuraavaksi arvosteluun tulevat muunnokset.

Eläimen tai eläimen omistajan nimeä ei saa koskaan paljastaa. Sihteeri ei saa myöskään omalla käyttäytymisellään paljastaa olevansa jonkun eläimen omistaja tai muuten osoittaa omistajan henkilöllisyyttä.

Eläinten arvosteleminen ei ole sihteerin tehtävä, eikä hän saakaan esittää omia kommenttejaan arvosteltavana olevista eläimistä. Tuomarin arvostelut kirjataan niitä mitenkään muuttelematta. Tästä huolimatta sihteeri voi keskustella arvostelujen lauserakenteesta ja sanavalinnoista tuomarin kanssa.

Sihteeri kirjaa kunkin eläimen arvostelun arvosteluohjelman lomakkeisiin tai paperitse hoidettavissa näytelyissä sekä arvostelukaavakkeisiin että näyttelyluokan listoihin. Tuomari saattaa ylläpitää paperista listaa itse (sekä koneellisessa että paperisessa järjestelmässä), mutta sihteeri huolehtii siitä että näyttelylyn jälkeen tulosvastaavalle toimitettava lista on joka tapauksessa olemassa.

Arvostelulomakkeen voi tulostaa / luovuttaa saman tien arvostelussa olleen eläimen mukaan mikäli hiiri tulee hylätyksi (niin pet- kuin virallisessakin luokassa) tai ei saavuta virallisessa luokassa 2. laatupalkintoa korkeampaa sijaa. Katselmusluokassa kaikki arvostelut tulostetaan / luovutetaan ja jaetaan heti.

Kun tuomari on arvostellut kaikki eläimet ja päättänyt palkintosijat, sihteeri merkitsee kaikki sijoitukset tarkkaan arvosteluohjelmaan / paperiseen listaan kunkin eläimen kohdalle. Lopuksi tulostetaan /myös kaikki ne arvostelut, joita ei aiemmin ole jaettu, ja viedään palkintopöydälle. Paperitse hoidettavassa näyttelyssä kaikki vielä jakamattomat kaavakkeet viedään palkintopöydälle.

Sihteerin tulee myös seurata, saavuttaako jokin arvostelussa olevista eläimistä valionarvoon vaaditut championpisteet tai pet-luokassa pet-titteleihin vaaditut palkinnot. Näiden kohdalle hän voi kirjata kaavakkeen kohtaan "muuta" "championruusuke" / "SP-ruusuke" jne, jotta sellainen huomataan antaa hiirelle palkintojenjaossa.

Sihteeri huolehtii ruusukkeiden noutamisesta pöytään, ellei paikalla ole palkintovastaavaa. Ruusukkeisiin ei kirjoiteta mitään, sillä monet näytteilleasettajat haluavat palauttaa palkintonsa takaisin yhdistykselle hyvitystä vastaan. Palkintosijoille yltäneille annetaan arvostelukaavake palkinnon kanssa yhtä aikaa. Yleensä palkintojen jaon hoitaa tuomari, sihteerin tai palkintovastaavan avustaessa.

Ruusukkeiden värit

Virallinen luokka

BIS: sini-punainen
ROP1: puna-valkoinen
ROP2: vaaleansini-valkoinen
ROP3: kelta-valkoinen
ROP4: tummanvihreä-valkoinen
ROP5: vaaleanvihreä-valkoinen
VRP: pronssi-valkoinen
PJUN: vaaleansininen mini
LKV: tummanvioletti mini
irto-chp: valkoinen mini

Championruusuke: vihreä-punainen

Pet-luokka

ROP1: punainen
ROP2: sininen
ROP3: keltainen
ROP4: tumman vihreä
ROP5: vaalean vihreä
KUMA: vaaleanpunainen mini
TS: vaaleanlila mini tai erikoisruusuke

Silver Pet: hopea-valko-vaaleanlila
Gold Pet: kulta-valko-vaaleanlila
Grand Pet: vihreä-valko-vaaleanlila

Ruusukkeiden värit voivat vaihdella jonkin verran. Esimerkiksi VRP voi olla kaksirypytyksinen (jokin väri)-valkoinen, irto-chp tähden muotoinen miniruusuke ja pet-luokkien KUMA-ruusuke puolestaan melkein minkä tahansa värinen yksirypytyksinen ruusuke.

Suomen Näyttely-ja Lemmikkihiiret ry:n näyttelyissä on yleensä tarjolla myös muita palkintoja. Näitä ovat:

Tavarapalkinnot sekä virallisten- että pet-luokkien ROP-voittajille.

Pokaalit virallisten luokkien ROP1-voittajille, suurimman mennessä BIS-hiirelle.

Pokaali pet-luokkien (epäviralliselle, eli sijoituksesta ei lasketa lisäpisteitä VPet-kilpailuun) PetBIS-eläimelle.

Tarjolla saattaa olla hyvinkin vaihtuva valikoima erikoispalkintoja kauneimmasta hännästä muhkeimpaan urokseen, erityisesti pet-luokissa. Nämä palkinnot kannattaa tarkistaa jo ennen arvostelujen alkamista ja viedä tuomarin ulottuville, jotta hän osaa jakaa niitä sopiviksi katsomilleen eläimille.

Näytteilleasettajat voivat tuoda näyttelyihin jaettavaksi omia erikoispalkintojaan tai tavarapalkintoja sijoittuneille. Näiden erikoispalkintojen tuojat kertovat yleensä tuomisistaan näyttelyn alkaessa.